adwokat kredyty we frankach wrocław

1 czerwca 2019

Wcześniejsza spłata kredytu i prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu

Jeszcze nie umilkły echa dotyczące opinii wydanej przez Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie Dziubak, a już została wydana kolejna opinia w sprawie pytania prejudycjalnego skierowanego do […]
17 marca 2019

Czy warto spłacić kredyt we frankach i jak nie stracić roszczenia.

O skutkach zaprzestania spłacania zaciągniętego kredytu nikomu z reguły nie trzeba przypominać, w końcu jeśli zawarło się umowę i wykorzystało uzyskane na jej podstawie środki finansowe, […]
10 lutego 2019

Zawezwanie do próby ugodowej w sprawach kredytów frankowych – czy ma sens?

Zawezwanie do próby ugodowej jest instytucją, która ma na celu polubowne rozwiązanie zaistniałego konfliktu, bez konieczności wytaczania w tym zakresie powództwa i prowadzenia długiego postępowania sądowego.
12 stycznia 2019

Co zrobić gdy bank wypowie umowę kredytu we frankach?

Każda umowa kredytowa, również ta zaciągnięta we frankach szwajcarskich, która nie jest systematycznie spłacana, może zostać przez bank wypowiedziana. Uprawnienie banku do wypowiedzenia umowy kredytu wynika […]