Co można zyskać?

W zależności od przyjętego w konkretnej sprawie wariantu, kredytobiorca może uzyskać:

 • ustalenie rat na stałym przewidywalnym poziomie,
 • obniżenie salda kredytu,
 • zwrot nadpłaconych rat,
 • uniknięcie egzekucji prowadzonej przez bank,
 • zamknięcie kredytu w przypadku jego unieważnienia.

W zależności od postanowień samej umowy kredytu, jak również indywidualnej sytuacji kredytobiorcy możemy:

 • wytoczyć powództwo o ustalenie przez sąd nieważności części bądź całości umowy kredytowej z jednoczesnym żądaniem zapłaty „nadpłaconego” kredytu, a nawet żądania zwrotu wszystkiego, co pobrał bank w ramach spłaty pseudokredytu;
 • podjąć obronę kredytobiorcy przed działaniami banku (np. powództwa przeciwegzekucyjne, reprezentacja kredytobiorcy w sporze z powództwa banku).

Kancelaria przystępując do sprawy

 • przeprowadza analizę umowy kredytowej pod kątem przede wszystkim istnienia klauzul niedozwolonych,
 • dokonuje przeliczenia wzajemnych rozliczeń kredytobiorcy i banku,
 • przygotowuje dokumenty niezbędne do prowadzenia sprawy,
 • reprezentuje kredytobiorcę przed sądem.

Celem umożliwienia Państwu podjęcia decyzji o wystąpieniu do sądu, Kancelaria przeprowadza wstępne analizy umów, w tym przewidywanych korzyści w sytuacji wystąpienia z pozwem przeciwko bankowi.

Kancelaria prowadzi postępowania w zakresie sporów z umów kredytowych indeksowanych do CHF takich banków jak: mBANK, KREDYT BANK-BZ WBK, RAIFFEISEN-POLBANK, GETIN BANK, NOBLE BANK, BPH-GE MONEY, BRE BANK, MULTIBANK, MILLENNIUM, EUROBANK, SANTANDER, KREDYT BANK, ING BANK LąSKI oraz denominowanych z CHF PKO BP, NORDEA, BPH, BGŻ, DEUTSCHE BANK, RAIFFEISEN oraz innych walut