wcześniejsza spłata kredytu frankowego

1 czerwca 2019

Wcześniejsza spłata kredytu i prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu

Jeszcze nie umilkły echa dotyczące opinii wydanej przez Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie Dziubak, a już została wydana kolejna opinia w sprawie pytania prejudycjalnego skierowanego do […]