Blog

1 czerwca 2019

Wcześniejsza spłata kredytu i prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu

Jeszcze nie umilkły echa dotyczące opinii wydanej przez Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie Dziubak, a już została wydana kolejna opinia w sprawie pytania prejudycjalnego skierowanego do […]
25 kwietnia 2019

Jak unieważnić umowę kredytu we frankach

Na wokandy sądowe nadal trafiają sprawy dotyczące kredytów we frankach szwajcarskich, a sądy nie rzadko wydają wyroki korzystne dla frankowiczów, to więc powoduje, że kolejne osoby […]
17 marca 2019

Czy warto spłacić kredyt we frankach i jak nie stracić roszczenia.

O skutkach zaprzestania spłacania zaciągniętego kredytu nikomu z reguły nie trzeba przypominać, w końcu jeśli zawarło się umowę i wykorzystało uzyskane na jej podstawie środki finansowe, […]
10 lutego 2019

Zawezwanie do próby ugodowej w sprawach kredytów frankowych – czy ma sens?

Zawezwanie do próby ugodowej jest instytucją, która ma na celu polubowne rozwiązanie zaistniałego konfliktu, bez konieczności wytaczania w tym zakresie powództwa i prowadzenia długiego postępowania sądowego.