Blog

10 lutego 2019

Zawezwanie do próby ugodowej w sprawach kredytów frankowych – czy ma sens?

Zawezwanie do próby ugodowej jest instytucją, która ma na celu polubowne rozwiązanie zaistniałego konfliktu, bez konieczności wytaczania w tym zakresie powództwa i prowadzenia długiego postępowania sądowego.
12 stycznia 2019

Co zrobić gdy bank wypowie umowę kredytu we frankach?

Każda umowa kredytowa, również ta zaciągnięta we frankach szwajcarskich, która nie jest systematycznie spłacana, może zostać przez bank wypowiedziana. Uprawnienie banku do wypowiedzenia umowy kredytu wynika […]
11 października 2018

Spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy – jak to zrobić?

O pozwach frankowiczów przeciwko bankom głośno jest od kilku lat, wiele więc wyroków zapadło, co jednak istotne, nadal nie została wypracowana jednolita linia orzecznicza i sądy […]
7 kwietnia 2018

Prawomocne wyroki frankowiczów – czyli co można zyskać pozywając bank za „kredyt we frankach”

Czy można wygrać sprawę sądową z bankiem? Można! Poniżej prezentujemy kilka wyroków wydanych właśnie w takich sprawach, które już są prawomocne, nie mogą więc ulec zmianie.