Blog

25 kwietnia 2019

Jak unieważnić umowę kredytu we frankach

Na wokandy sądowe nadal trafiają sprawy dotyczące kredytów we frankach szwajcarskich, a sądy nie rzadko wydają wyroki korzystne dla frankowiczów, to więc powoduje, że kolejne osoby […]
17 marca 2019

Czy warto spłacić kredyt we frankach i jak nie stracić roszczenia.

O skutkach zaprzestania spłacania zaciągniętego kredytu nikomu z reguły nie trzeba przypominać, w końcu jeśli zawarło się umowę i wykorzystało uzyskane na jej podstawie środki finansowe, […]
10 lutego 2019

Zawezwanie do próby ugodowej w sprawach kredytów frankowych – czy ma sens?

Zawezwanie do próby ugodowej jest instytucją, która ma na celu polubowne rozwiązanie zaistniałego konfliktu, bez konieczności wytaczania w tym zakresie powództwa i prowadzenia długiego postępowania sądowego.
12 stycznia 2019

Co zrobić gdy bank wypowie umowę kredytu we frankach?

Każda umowa kredytowa, również ta zaciągnięta we frankach szwajcarskich, która nie jest systematycznie spłacana, może zostać przez bank wypowiedziana. Uprawnienie banku do wypowiedzenia umowy kredytu wynika […]